دلار بانه

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:10","price":14420},{"date":"1397\/07\/02 12:00","price":15120},{"date":"1397\/07\/04 12:10","price":17100},{"date":"1397\/07\/05 13:50","price":17950},{"date":"1397\/07\/07 15:10","price":17650},{"date":"1397\/07\/08 17:10","price":17300},{"date":"1397/07/09 16:50","price":17000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398