دلار شیراز

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:10","price":14600},{"date":"1397\/07\/01 20:50","price":15000},{"date":"1397\/07\/02 14:30","price":15700},{"date":"1397\/07\/03 14:10","price":16500},{"date":"1397\/07\/04 18:10","price":19000},{"date":"1397\/07\/05 13:00","price":18100},{"date":"1397\/07\/07 17:50","price":17700},{"date":"1397\/07\/08 11:20","price":17300},{"date":"1397/07/09 16:50","price":16600}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398