دلار استانبول

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:10","price":14280},{"date":"1397\/07\/02 14:20","price":15300},{"date":"1397\/07\/03 13:50","price":16300},{"date":"1397\/07\/04 15:10","price":18500},{"date":"1397\/07\/05 12:30","price":18200},{"date":"1397\/07\/07 14:10","price":17250},{"date":"1397\/07\/08 12:50","price":17450},{"date":"1397/07/09 15:10","price":16700}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398