دلار مشهد

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:10","price":14500},{"date":"1397\/07\/01 20:50","price":15010},{"date":"1397\/07\/02 17:50","price":15800},{"date":"1397\/07\/03 16:20","price":16250},{"date":"1397\/07\/04 18:00","price":18900},{"date":"1397\/07\/05 13:30","price":17750},{"date":"1397\/07\/07 17:50","price":17350},{"date":"1397\/07\/08 15:50","price":17150},{"date":"1397/07/09 16:10","price":16050}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398