دلار پیرانشهر

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:10","price":14350},{"date":"1397\/07\/01 14:50","price":14520},{"date":"1397\/07\/01 20:50","price":14930},{"date":"1397\/07\/02 17:00","price":15640},{"date":"1397\/07\/04 13:00","price":17450},{"date":"1397\/07\/07 15:50","price":17800},{"date":"1397/07/09 17:00","price":16450}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398