دلار مریوان

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:10","price":14480},{"date":"1397\/07\/01 20:50","price":14700},{"date":"1397\/07\/02 11:50","price":14800},{"date":"1397\/07\/04 12:20","price":17300},{"date":"1397\/07\/07 12:00","price":17200},{"date":"1397/07/08 14:20","price":17400}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398