کمترین: 
14447
بیشترین: 
14610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14566
زمان: 
7/1 14:00
قیمت دلار ترکیه امروز 1 مهر 1397
قیمت دلار ترکیهدر تاریخ 1 مهر 1397 , 14566 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:50","price":14472},{"date":"1397/07/01 11:00","price":14503},{"date":"1397/07/01 11:20","price":14453},{"date":"1397/07/01 11:50","price":14447},{"date":"1397/07/01 12:00","price":14522},{"date":"1397/07/01 12:10","price":14503},{"date":"1397/07/01 12:20","price":14466},{"date":"1397/07/01 12:30","price":14516},{"date":"1397/07/01 12:50","price":14579},{"date":"1397/07/01 13:00","price":14554},{"date":"1397/07/01 13:10","price":14560},{"date":"1397/07/01 13:20","price":14572},{"date":"1397/07/01 13:30","price":14541},{"date":"1397/07/01 13:50","price":14610},{"date":"1397/07/01 14:00","price":14566}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399