پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3846
بیشترین: 
4060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3983
زمان: 
7/1 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 1 مهر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 مهر 1397 , 3983 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":3846},{"date":"1397/07/01 10:50","price":3876},{"date":"1397/07/01 11:00","price":3871},{"date":"1397/07/01 11:50","price":3861},{"date":"1397/07/01 12:00","price":3880},{"date":"1397/07/01 12:10","price":3879},{"date":"1397/07/01 12:20","price":3877},{"date":"1397/07/01 12:30","price":3872},{"date":"1397/07/01 12:50","price":3891},{"date":"1397/07/01 13:00","price":3888},{"date":"1397/07/01 13:10","price":3895},{"date":"1397/07/01 13:20","price":3894},{"date":"1397/07/01 13:30","price":3886},{"date":"1397/07/01 13:50","price":3903},{"date":"1397/07/01 14:00","price":3899},{"date":"1397/07/01 14:10","price":3894},{"date":"1397/07/01 14:20","price":3903},{"date":"1397/07/01 14:30","price":3912},{"date":"1397/07/01 14:50","price":3927},{"date":"1397/07/01 15:00","price":3918},{"date":"1397/07/01 15:10","price":3930},{"date":"1397/07/01 15:20","price":3937},{"date":"1397/07/01 15:30","price":3933},{"date":"1397/07/01 15:50","price":3950},{"date":"1397/07/01 16:00","price":3954},{"date":"1397/07/01 16:10","price":3959},{"date":"1397/07/01 16:20","price":3952},{"date":"1397/07/01 16:30","price":3959},{"date":"1397/07/01 16:50","price":3988},{"date":"1397/07/01 17:00","price":3996},{"date":"1397/07/01 17:10","price":3998},{"date":"1397/07/01 17:20","price":4007},{"date":"1397/07/01 17:30","price":4011},{"date":"1397/07/01 17:50","price":4009},{"date":"1397/07/01 18:00","price":3996},{"date":"1397/07/01 18:10","price":4060},{"date":"1397/07/01 18:20","price":3975},{"date":"1397/07/01 18:50","price":3963},{"date":"1397/07/01 19:00","price":3980},{"date":"1397/07/01 19:10","price":3965},{"date":"1397/07/01 19:20","price":3944},{"date":"1397/07/01 19:30","price":3948},{"date":"1397/07/01 19:50","price":3957},{"date":"1397/07/01 20:00","price":3950},{"date":"1397/07/01 20:10","price":3952},{"date":"1397/07/01 20:20","price":3961},{"date":"1397/07/01 20:30","price":3974},{"date":"1397/07/01 20:50","price":3983},{"date":"1397/07/01 21:00","price":3980},{"date":"1397/07/01 21:10","price":3984},{"date":"1397/07/01 21:20","price":3983}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398