پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
47711
بیشترین: 
50364
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
49406
زمان: 
7/1 21:20
قیمت دینار کویت امروز 1 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 مهر 1397 , 49406 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":47711},{"date":"1397/07/01 10:50","price":47923},{"date":"1397/07/01 11:00","price":48022},{"date":"1397/07/01 11:50","price":47923},{"date":"1397/07/01 12:00","price":48138},{"date":"1397/07/01 12:10","price":48121},{"date":"1397/07/01 12:20","price":48098},{"date":"1397/07/01 12:30","price":48138},{"date":"1397/07/01 12:50","price":48267},{"date":"1397/07/01 13:00","price":48300},{"date":"1397/07/01 13:10","price":48320},{"date":"1397/07/01 13:20","price":48313},{"date":"1397/07/01 13:50","price":48400},{"date":"1397/07/01 14:00","price":48261},{"date":"1397/07/01 14:10","price":48419},{"date":"1397/07/01 14:30","price":48525},{"date":"1397/07/01 14:50","price":48718},{"date":"1397/07/01 15:00","price":48708},{"date":"1397/07/01 15:10","price":48645},{"date":"1397/07/01 15:20","price":48877},{"date":"1397/07/01 15:30","price":48794},{"date":"1397/07/01 15:50","price":48946},{"date":"1397/07/01 16:00","price":48999},{"date":"1397/07/01 16:10","price":49108},{"date":"1397/07/01 16:20","price":48926},{"date":"1397/07/01 16:30","price":49052},{"date":"1397/07/01 16:50","price":49367},{"date":"1397/07/01 17:00","price":49463},{"date":"1397/07/01 17:10","price":49595},{"date":"1397/07/01 17:20","price":49704},{"date":"1397/07/01 17:50","price":49738},{"date":"1397/07/01 18:00","price":49569},{"date":"1397/07/01 18:10","price":50364},{"date":"1397/07/01 18:20","price":49317},{"date":"1397/07/01 18:50","price":49158},{"date":"1397/07/01 19:00","price":49373},{"date":"1397/07/01 19:10","price":49191},{"date":"1397/07/01 19:20","price":48923},{"date":"1397/07/01 19:30","price":48976},{"date":"1397/07/01 19:50","price":49085},{"date":"1397/07/01 20:00","price":48999},{"date":"1397/07/01 20:10","price":49032},{"date":"1397/07/01 20:20","price":49138},{"date":"1397/07/01 20:30","price":49300},{"date":"1397/07/01 20:50","price":49406},{"date":"1397/07/01 21:00","price":49353},{"date":"1397/07/01 21:10","price":49430},{"date":"1397/07/01 21:20","price":49406}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398