پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9624
بیشترین: 
10159
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9966
زمان: 
7/1 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 1 مهر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 1 مهر 1397 , 9966 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":9624},{"date":"1397/07/01 10:50","price":9700},{"date":"1397/07/01 11:00","price":9655},{"date":"1397/07/01 11:10","price":9687},{"date":"1397/07/01 11:20","price":9655},{"date":"1397/07/01 11:50","price":9667},{"date":"1397/07/01 12:00","price":9710},{"date":"1397/07/01 12:10","price":9707},{"date":"1397/07/01 12:20","price":9681},{"date":"1397/07/01 12:30","price":9689},{"date":"1397/07/01 12:50","price":9715},{"date":"1397/07/01 13:00","price":9743},{"date":"1397/07/01 13:10","price":9747},{"date":"1397/07/01 13:20","price":9724},{"date":"1397/07/01 13:30","price":9746},{"date":"1397/07/01 13:50","price":9763},{"date":"1397/07/01 14:00","price":9756},{"date":"1397/07/01 14:10","price":9746},{"date":"1397/07/01 14:30","price":9767},{"date":"1397/07/01 14:50","price":9827},{"date":"1397/07/01 15:00","price":9825},{"date":"1397/07/01 15:10","price":9834},{"date":"1397/07/01 15:20","price":9838},{"date":"1397/07/01 15:30","price":9864},{"date":"1397/07/01 15:50","price":9873},{"date":"1397/07/01 16:00","price":9884},{"date":"1397/07/01 16:10","price":9906},{"date":"1397/07/01 16:20","price":9891},{"date":"1397/07/01 16:30","price":9917},{"date":"1397/07/01 16:50","price":9980},{"date":"1397/07/01 17:00","price":10000},{"date":"1397/07/01 17:10","price":10004},{"date":"1397/07/01 17:20","price":10026},{"date":"1397/07/01 17:50","price":10033},{"date":"1397/07/01 18:00","price":9999},{"date":"1397/07/01 18:10","price":10159},{"date":"1397/07/01 18:20","price":9948},{"date":"1397/07/01 18:50","price":9916},{"date":"1397/07/01 19:00","price":9960},{"date":"1397/07/01 19:10","price":9923},{"date":"1397/07/01 19:20","price":9869},{"date":"1397/07/01 19:30","price":9879},{"date":"1397/07/01 19:50","price":9901},{"date":"1397/07/01 20:00","price":9884},{"date":"1397/07/01 20:10","price":9891},{"date":"1397/07/01 20:20","price":9912},{"date":"1397/07/01 20:30","price":9945},{"date":"1397/07/01 20:50","price":9966},{"date":"1397/07/01 21:00","price":9956},{"date":"1397/07/01 21:10","price":9971},{"date":"1397/07/01 21:20","price":9966}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398