پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
11156
بیشترین: 
11776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11552
زمان: 
7/1 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 1 مهر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 مهر 1397 , 11552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":11156},{"date":"1397/07/01 10:50","price":11243},{"date":"1397/07/01 11:00","price":11228},{"date":"1397/07/01 11:50","price":11205},{"date":"1397/07/01 12:00","price":11255},{"date":"1397/07/01 12:10","price":11252},{"date":"1397/07/01 12:20","price":11246},{"date":"1397/07/01 12:30","price":11255},{"date":"1397/07/01 12:50","price":11286},{"date":"1397/07/01 13:00","price":11293},{"date":"1397/07/01 13:10","price":11298},{"date":"1397/07/01 13:20","price":11296},{"date":"1397/07/01 13:50","price":11317},{"date":"1397/07/01 14:00","price":11309},{"date":"1397/07/01 14:10","price":11321},{"date":"1397/07/01 14:30","price":11346},{"date":"1397/07/01 14:50","price":11391},{"date":"1397/07/01 15:00","price":11389},{"date":"1397/07/01 15:10","price":11409},{"date":"1397/07/01 15:20","price":11428},{"date":"1397/07/01 15:30","price":11434},{"date":"1397/07/01 15:50","price":11444},{"date":"1397/07/01 16:00","price":11457},{"date":"1397/07/01 16:10","price":11482},{"date":"1397/07/01 16:20","price":11464},{"date":"1397/07/01 16:30","price":11495},{"date":"1397/07/01 16:50","price":11567},{"date":"1397/07/01 17:00","price":11591},{"date":"1397/07/01 17:10","price":11596},{"date":"1397/07/01 17:20","price":11622},{"date":"1397/07/01 17:50","price":11629},{"date":"1397/07/01 18:00","price":11590},{"date":"1397/07/01 18:10","price":11776},{"date":"1397/07/01 18:20","price":11531},{"date":"1397/07/01 18:50","price":11494},{"date":"1397/07/01 19:00","price":11531},{"date":"1397/07/01 19:10","price":11502},{"date":"1397/07/01 19:20","price":11439},{"date":"1397/07/01 19:30","price":11451},{"date":"1397/07/01 19:50","price":11477},{"date":"1397/07/01 20:00","price":11457},{"date":"1397/07/01 20:10","price":11464},{"date":"1397/07/01 20:20","price":11489},{"date":"1397/07/01 20:30","price":11527},{"date":"1397/07/01 20:50","price":11552},{"date":"1397/07/01 21:00","price":11540},{"date":"1397/07/01 21:10","price":11557},{"date":"1397/07/01 21:20","price":11552}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398