پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12806
بیشترین: 
13519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13262
زمان: 
7/1 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 1 مهر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 مهر 1397 , 13262 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":12806},{"date":"1397/07/01 10:50","price":12863},{"date":"1397/07/01 11:00","price":12890},{"date":"1397/07/01 11:30","price":12847},{"date":"1397/07/01 11:50","price":12863},{"date":"1397/07/01 12:00","price":12921},{"date":"1397/07/01 12:10","price":12917},{"date":"1397/07/01 12:20","price":12910},{"date":"1397/07/01 12:30","price":12921},{"date":"1397/07/01 12:50","price":12956},{"date":"1397/07/01 13:00","price":12965},{"date":"1397/07/01 13:10","price":12942},{"date":"1397/07/01 13:20","price":12968},{"date":"1397/07/01 13:50","price":12991},{"date":"1397/07/01 14:00","price":12982},{"date":"1397/07/01 14:10","price":12997},{"date":"1397/07/01 14:30","price":13025},{"date":"1397/07/01 14:50","price":13077},{"date":"1397/07/01 15:00","price":13074},{"date":"1397/07/01 15:10","price":13086},{"date":"1397/07/01 15:20","price":13119},{"date":"1397/07/01 15:30","price":13126},{"date":"1397/07/01 15:50","price":13166},{"date":"1397/07/01 16:00","price":13152},{"date":"1397/07/01 16:10","price":13182},{"date":"1397/07/01 16:20","price":13161},{"date":"1397/07/01 16:30","price":13196},{"date":"1397/07/01 16:50","price":13279},{"date":"1397/07/01 17:00","price":13306},{"date":"1397/07/01 17:10","price":13312},{"date":"1397/07/01 17:20","price":13342},{"date":"1397/07/01 17:50","price":13351},{"date":"1397/07/01 18:00","price":13305},{"date":"1397/07/01 18:10","price":13519},{"date":"1397/07/01 18:20","price":13238},{"date":"1397/07/01 18:50","price":13195},{"date":"1397/07/01 19:00","price":13253},{"date":"1397/07/01 19:10","price":13204},{"date":"1397/07/01 19:20","price":13132},{"date":"1397/07/01 19:30","price":13146},{"date":"1397/07/01 19:50","price":13175},{"date":"1397/07/01 20:00","price":13152},{"date":"1397/07/01 20:10","price":13161},{"date":"1397/07/01 20:20","price":13190},{"date":"1397/07/01 20:30","price":13233},{"date":"1397/07/01 20:50","price":13262},{"date":"1397/07/01 21:00","price":13247},{"date":"1397/07/01 21:10","price":13268},{"date":"1397/07/01 21:20","price":13262}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398