کمترین: 
2101
بیشترین: 
2218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2176
زمان: 
7/1 21:20
قیمت یوان چین امروز 1 مهر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 مهر 1397 , 2176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":2101},{"date":"1397/07/01 10:50","price":2118},{"date":"1397/07/01 11:00","price":2115},{"date":"1397/07/01 11:50","price":2111},{"date":"1397/07/01 12:00","price":2120},{"date":"1397/07/01 12:10","price":2119},{"date":"1397/07/01 12:20","price":2118},{"date":"1397/07/01 12:30","price":2115},{"date":"1397/07/01 12:50","price":2126},{"date":"1397/07/01 13:00","price":2127},{"date":"1397/07/01 13:10","price":2128},{"date":"1397/07/01 13:50","price":2132},{"date":"1397/07/01 14:00","price":2130},{"date":"1397/07/01 14:10","price":2133},{"date":"1397/07/01 14:30","price":2137},{"date":"1397/07/01 14:50","price":2146},{"date":"1397/07/01 15:00","price":2145},{"date":"1397/07/01 15:10","price":2147},{"date":"1397/07/01 15:20","price":2153},{"date":"1397/07/01 15:30","price":2149},{"date":"1397/07/01 15:50","price":2156},{"date":"1397/07/01 16:00","price":2158},{"date":"1397/07/01 16:20","price":2155},{"date":"1397/07/01 16:30","price":2160},{"date":"1397/07/01 16:50","price":2179},{"date":"1397/07/01 17:10","price":2184},{"date":"1397/07/01 17:20","price":2189},{"date":"1397/07/01 17:50","price":2191},{"date":"1397/07/01 18:00","price":2183},{"date":"1397/07/01 18:10","price":2218},{"date":"1397/07/01 18:20","price":2172},{"date":"1397/07/01 18:50","price":2165},{"date":"1397/07/01 19:00","price":2172},{"date":"1397/07/01 19:10","price":2167},{"date":"1397/07/01 19:20","price":2155},{"date":"1397/07/01 19:30","price":2157},{"date":"1397/07/01 19:50","price":2162},{"date":"1397/07/01 20:00","price":2158},{"date":"1397/07/01 20:10","price":2160},{"date":"1397/07/01 20:20","price":2164},{"date":"1397/07/01 20:30","price":2171},{"date":"1397/07/01 20:50","price":2176},{"date":"1397/07/01 21:00","price":2174},{"date":"1397/07/01 21:10","price":2177},{"date":"1397/07/01 21:20","price":2176}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398