پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
18828
بیشترین: 
19875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19497
زمان: 
7/1 21:20
قیمت پوند امروز 1 مهر 1397
قیمت پونددر تاریخ 1 مهر 1397 , 19497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":18828},{"date":"1397/07/01 10:50","price":18912},{"date":"1397/07/01 11:00","price":18951},{"date":"1397/07/01 11:30","price":18888},{"date":"1397/07/01 11:50","price":18912},{"date":"1397/07/01 12:00","price":18997},{"date":"1397/07/01 12:10","price":18990},{"date":"1397/07/01 12:20","price":18981},{"date":"1397/07/01 12:30","price":18997},{"date":"1397/07/01 12:50","price":19048},{"date":"1397/07/01 13:00","price":19061},{"date":"1397/07/01 13:10","price":19069},{"date":"1397/07/01 13:20","price":19066},{"date":"1397/07/01 13:50","price":19100},{"date":"1397/07/01 14:00","price":19045},{"date":"1397/07/01 14:10","price":19108},{"date":"1397/07/01 14:20","price":19066},{"date":"1397/07/01 14:30","price":19108},{"date":"1397/07/01 14:50","price":19225},{"date":"1397/07/01 15:00","price":19222},{"date":"1397/07/01 15:10","price":19239},{"date":"1397/07/01 15:20","price":19246},{"date":"1397/07/01 15:30","price":19297},{"date":"1397/07/01 15:50","price":19357},{"date":"1397/07/01 16:00","price":19295},{"date":"1397/07/01 16:10","price":19380},{"date":"1397/07/01 16:20","price":19350},{"date":"1397/07/01 16:30","price":19401},{"date":"1397/07/01 16:50","price":19523},{"date":"1397/07/01 17:00","price":19563},{"date":"1397/07/01 17:10","price":19572},{"date":"1397/07/01 17:20","price":19615},{"date":"1397/07/01 17:50","price":19628},{"date":"1397/07/01 18:00","price":19561},{"date":"1397/07/01 18:10","price":19875},{"date":"1397/07/01 18:20","price":19462},{"date":"1397/07/01 18:50","price":19399},{"date":"1397/07/01 19:00","price":19462},{"date":"1397/07/01 19:10","price":19412},{"date":"1397/07/01 19:20","price":19307},{"date":"1397/07/01 19:30","price":19327},{"date":"1397/07/01 19:50","price":19371},{"date":"1397/07/01 20:00","price":19337},{"date":"1397/07/01 20:10","price":19350},{"date":"1397/07/01 20:20","price":19391},{"date":"1397/07/01 20:30","price":19456},{"date":"1397/07/01 20:50","price":19497},{"date":"1397/07/01 21:00","price":19476},{"date":"1397/07/01 21:10","price":19506},{"date":"1397/07/01 21:20","price":19497}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398