پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14358
بیشترین: 
15173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14934
زمان: 
7/1 21:20
قیمت دلار امروز 1 مهر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 1 مهر 1397 , 14934 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 10:20","price":14358},{"date":"1397/07/01 10:50","price":14470},{"date":"1397/07/01 11:00","price":14452},{"date":"1397/07/01 11:50","price":14470},{"date":"1397/07/01 12:00","price":14491},{"date":"1397/07/01 12:10","price":14546},{"date":"1397/07/01 12:30","price":14542},{"date":"1397/07/01 12:50","price":14574},{"date":"1397/07/01 13:00","price":14606},{"date":"1397/07/01 13:10","price":14590},{"date":"1397/07/01 13:20","price":14588},{"date":"1397/07/01 13:30","price":14601},{"date":"1397/07/01 13:50","price":14588},{"date":"1397/07/01 14:00","price":14604},{"date":"1397/07/01 14:10","price":14588},{"date":"1397/07/01 14:20","price":14633},{"date":"1397/07/01 14:30","price":14620},{"date":"1397/07/01 14:50","price":14710},{"date":"1397/07/01 15:00","price":14675},{"date":"1397/07/01 15:10","price":14733},{"date":"1397/07/01 15:20","price":14749},{"date":"1397/07/01 15:30","price":14765},{"date":"1397/07/01 15:50","price":14773},{"date":"1397/07/01 16:00","price":14795},{"date":"1397/07/01 16:10","price":14860},{"date":"1397/07/01 16:20","price":14805},{"date":"1397/07/01 16:30","price":14828},{"date":"1397/07/01 16:50","price":14944},{"date":"1397/07/01 17:00","price":14935},{"date":"1397/07/01 17:10","price":14991},{"date":"1397/07/01 17:20","price":15008},{"date":"1397/07/01 17:30","price":15017},{"date":"1397/07/01 17:50","price":15018},{"date":"1397/07/01 18:00","price":14918},{"date":"1397/07/01 18:10","price":15173},{"date":"1397/07/01 18:20","price":14908},{"date":"1397/07/01 18:30","price":14826},{"date":"1397/07/01 18:50","price":14843},{"date":"1397/07/01 19:00","price":14908},{"date":"1397/07/01 19:10","price":14853},{"date":"1397/07/01 19:20","price":14772},{"date":"1397/07/01 19:30","price":14788},{"date":"1397/07/01 19:50","price":14821},{"date":"1397/07/01 20:00","price":14788},{"date":"1397/07/01 20:10","price":14805},{"date":"1397/07/01 20:20","price":14853},{"date":"1397/07/01 20:30","price":14886},{"date":"1397/07/01 20:50","price":14918},{"date":"1397/07/01 21:00","price":14912},{"date":"1397/07/01 21:10","price":14925},{"date":"1397/07/01 21:20","price":14934}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398