پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14160
بیشترین: 
14560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14480
زمان: 
7/1 22:10
قیمت دلار هرات امروز 1 مهر 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 1 مهر 1397 , 14480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 09:50","price":14340},{"date":"1397/07/01 10:00","price":14260},{"date":"1397/07/01 10:10","price":14330},{"date":"1397/07/01 10:20","price":14230},{"date":"1397/07/01 10:30","price":14300},{"date":"1397/07/01 11:00","price":14270},{"date":"1397/07/01 11:10","price":14300},{"date":"1397/07/01 11:20","price":14230},{"date":"1397/07/01 11:30","price":14280},{"date":"1397/07/01 11:50","price":14180},{"date":"1397/07/01 12:00","price":14170},{"date":"1397/07/01 12:10","price":14250},{"date":"1397/07/01 12:20","price":14200},{"date":"1397/07/01 12:50","price":14280},{"date":"1397/07/01 13:00","price":14220},{"date":"1397/07/01 13:10","price":14250},{"date":"1397/07/01 13:20","price":14270},{"date":"1397/07/01 13:30","price":14350},{"date":"1397/07/01 13:50","price":14270},{"date":"1397/07/01 14:00","price":14360},{"date":"1397/07/01 14:10","price":14350},{"date":"1397/07/01 14:20","price":14360},{"date":"1397/07/01 14:30","price":14370},{"date":"1397/07/01 14:50","price":14480},{"date":"1397/07/01 15:00","price":14500},{"date":"1397/07/01 15:10","price":14380},{"date":"1397/07/01 15:20","price":14520},{"date":"1397/07/01 15:50","price":14480},{"date":"1397/07/01 16:00","price":14500},{"date":"1397/07/01 16:10","price":14510},{"date":"1397/07/01 16:30","price":14550},{"date":"1397/07/01 17:50","price":14160},{"date":"1397/07/01 18:00","price":14560},{"date":"1397/07/01 18:10","price":14300},{"date":"1397/07/01 18:20","price":14400},{"date":"1397/07/01 18:30","price":14300},{"date":"1397/07/01 18:50","price":14350},{"date":"1397/07/01 19:10","price":14380},{"date":"1397/07/01 19:30","price":14370},{"date":"1397/07/01 19:50","price":14400},{"date":"1397/07/01 20:00","price":14410},{"date":"1397/07/01 20:10","price":14400},{"date":"1397/07/01 20:20","price":14450},{"date":"1397/07/01 20:30","price":14440},{"date":"1397/07/01 21:00","price":14500},{"date":"1397/07/01 21:10","price":14520},{"date":"1397/07/01 21:20","price":14510},{"date":"1397/07/01 21:30","price":14460},{"date":"1397/07/01 21:50","price":14470},{"date":"1397/07/01 22:00","price":14430},{"date":"1397/07/01 22:10","price":14480}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398