پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1735000
بیشترین: 
1835000
قیمت تقلبی: 
1814000
زمان: 
7/1 21:10
قیمت آبشده شنبه ای امروز 1 مهر 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 1 مهر 1397 , 1814000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 00:25","price":1744000},{"date":"1397/07/01 11:05","price":1740000},{"date":"1397/07/01 11:15","price":1746000},{"date":"1397/07/01 11:20","price":1747000},{"date":"1397/07/01 11:25","price":1746000},{"date":"1397/07/01 11:30","price":1735000},{"date":"1397/07/01 11:40","price":1738000},{"date":"1397/07/01 11:45","price":1744000},{"date":"1397/07/01 11:50","price":1746000},{"date":"1397/07/01 11:55","price":1744000},{"date":"1397/07/01 12:05","price":1747000},{"date":"1397/07/01 12:10","price":1753000},{"date":"1397/07/01 12:15","price":1763000},{"date":"1397/07/01 12:20","price":1758000},{"date":"1397/07/01 12:25","price":1756000},{"date":"1397/07/01 12:30","price":1760000},{"date":"1397/07/01 12:40","price":1775000},{"date":"1397/07/01 12:45","price":1766000},{"date":"1397/07/01 12:50","price":1780000},{"date":"1397/07/01 12:55","price":1765000},{"date":"1397/07/01 13:05","price":1780000},{"date":"1397/07/01 13:10","price":1768000},{"date":"1397/07/01 13:15","price":1780000},{"date":"1397/07/01 13:20","price":1771000},{"date":"1397/07/01 13:25","price":1779000},{"date":"1397/07/01 13:30","price":1776000},{"date":"1397/07/01 13:45","price":1772000},{"date":"1397/07/01 13:50","price":1773000},{"date":"1397/07/01 13:55","price":1777000},{"date":"1397/07/01 14:00","price":1778000},{"date":"1397/07/01 14:05","price":1780000},{"date":"1397/07/01 14:15","price":1786000},{"date":"1397/07/01 14:20","price":1810000},{"date":"1397/07/01 14:25","price":1815000},{"date":"1397/07/01 14:30","price":1804000},{"date":"1397/07/01 14:40","price":1807000},{"date":"1397/07/01 14:45","price":1798000},{"date":"1397/07/01 14:50","price":1793000},{"date":"1397/07/01 14:55","price":1796000},{"date":"1397/07/01 15:05","price":1812000},{"date":"1397/07/01 15:10","price":1799000},{"date":"1397/07/01 15:15","price":1803000},{"date":"1397/07/01 15:20","price":1804000},{"date":"1397/07/01 15:25","price":1810000},{"date":"1397/07/01 15:40","price":1803000},{"date":"1397/07/01 15:45","price":1812000},{"date":"1397/07/01 15:55","price":1809000},{"date":"1397/07/01 16:05","price":1820000},{"date":"1397/07/01 16:10","price":1810000},{"date":"1397/07/01 16:25","price":1827000},{"date":"1397/07/01 16:40","price":1834000},{"date":"1397/07/01 16:45","price":1832000},{"date":"1397/07/01 16:50","price":1831000},{"date":"1397/07/01 16:55","price":1826000},{"date":"1397/07/01 17:00","price":1835000},{"date":"1397/07/01 17:05","price":1824000},{"date":"1397/07/01 17:10","price":1827000},{"date":"1397/07/01 17:15","price":1832000},{"date":"1397/07/01 17:25","price":1829000},{"date":"1397/07/01 17:35","price":1828000},{"date":"1397/07/01 17:45","price":1832000},{"date":"1397/07/01 17:50","price":1831000},{"date":"1397/07/01 17:55","price":1805000},{"date":"1397/07/01 18:05","price":1780000},{"date":"1397/07/01 18:10","price":1790000},{"date":"1397/07/01 18:15","price":1811000},{"date":"1397/07/01 18:20","price":1814000},{"date":"1397/07/01 18:25","price":1788000},{"date":"1397/07/01 18:30","price":1792000},{"date":"1397/07/01 18:40","price":1788000},{"date":"1397/07/01 18:45","price":1792000},{"date":"1397/07/01 18:50","price":1796000},{"date":"1397/07/01 18:55","price":1790000},{"date":"1397/07/01 19:00","price":1793000},{"date":"1397/07/01 19:05","price":1797000},{"date":"1397/07/01 19:10","price":1795000},{"date":"1397/07/01 19:15","price":1788000},{"date":"1397/07/01 19:20","price":1790000},{"date":"1397/07/01 19:25","price":1789000},{"date":"1397/07/01 19:40","price":1792000},{"date":"1397/07/01 19:45","price":1793000},{"date":"1397/07/01 19:55","price":1791000},{"date":"1397/07/01 20:00","price":1792000},{"date":"1397/07/01 20:05","price":1796000},{"date":"1397/07/01 20:10","price":1797000},{"date":"1397/07/01 20:15","price":1800000},{"date":"1397/07/01 20:20","price":1802000},{"date":"1397/07/01 20:25","price":1810000},{"date":"1397/07/01 20:30","price":1812000},{"date":"1397/07/01 20:40","price":1822000},{"date":"1397/07/01 20:45","price":1818000},{"date":"1397/07/01 20:50","price":1817000},{"date":"1397/07/01 21:00","price":1818000},{"date":"1397/07/01 21:05","price":1817000},{"date":"1397/07/01 21:10","price":1814000}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398