پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1706500
بیشترین: 
1752500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1752500
زمان: 
6/31 19:10
قیمت آبشده جهانی امروز 31 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 1752500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 11:25","price":1706500},{"date":"1397/06/31 12:30","price":1715500},{"date":"1397/06/31 13:25","price":1727500},{"date":"1397/06/31 13:30","price":1730500},{"date":"1397/06/31 13:40","price":1727500},{"date":"1397/06/31 13:45","price":1729500},{"date":"1397/06/31 13:50","price":1730500},{"date":"1397/06/31 13:55","price":1732500},{"date":"1397/06/31 14:00","price":1735500},{"date":"1397/06/31 14:05","price":1733500},{"date":"1397/06/31 14:10","price":1737500},{"date":"1397/06/31 14:15","price":1740500},{"date":"1397/06/31 14:20","price":1739500},{"date":"1397/06/31 14:25","price":1736500},{"date":"1397/06/31 14:30","price":1732500},{"date":"1397/06/31 14:40","price":1735500},{"date":"1397/06/31 14:45","price":1730500},{"date":"1397/06/31 14:50","price":1732500},{"date":"1397/06/31 14:55","price":1733500},{"date":"1397/06/31 15:05","price":1735500},{"date":"1397/06/31 15:10","price":1736500},{"date":"1397/06/31 15:15","price":1733500},{"date":"1397/06/31 15:20","price":1736500},{"date":"1397/06/31 15:30","price":1734500},{"date":"1397/06/31 15:45","price":1731500},{"date":"1397/06/31 15:55","price":1733500},{"date":"1397/06/31 16:20","price":1734500},{"date":"1397/06/31 16:30","price":1737500},{"date":"1397/06/31 16:40","price":1741500},{"date":"1397/06/31 16:45","price":1740500},{"date":"1397/06/31 16:50","price":1739500},{"date":"1397/06/31 17:00","price":1738500},{"date":"1397/06/31 17:20","price":1737500},{"date":"1397/06/31 17:30","price":1739500},{"date":"1397/06/31 17:40","price":1740500},{"date":"1397/06/31 17:50","price":1738500},{"date":"1397/06/31 17:55","price":1741500},{"date":"1397/06/31 18:05","price":1742500},{"date":"1397/06/31 18:10","price":1744500},{"date":"1397/06/31 18:15","price":1742500},{"date":"1397/06/31 18:20","price":1743500},{"date":"1397/06/31 18:25","price":1742500},{"date":"1397/06/31 18:30","price":1744500},{"date":"1397/06/31 18:50","price":1745500},{"date":"1397/06/31 18:55","price":1746500},{"date":"1397/06/31 19:00","price":1748500},{"date":"1397/06/31 19:05","price":1750500},{"date":"1397/06/31 19:10","price":1752500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398