پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
388600
بیشترین: 
399100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
399100
زمان: 
6/31 19:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 31 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 31 شهریور 1397 , 399100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 11:25","price":388600},{"date":"1397/06/31 12:30","price":390700},{"date":"1397/06/31 13:25","price":393400},{"date":"1397/06/31 13:30","price":394100},{"date":"1397/06/31 13:40","price":393300},{"date":"1397/06/31 13:45","price":393800},{"date":"1397/06/31 13:50","price":394100},{"date":"1397/06/31 13:55","price":394500},{"date":"1397/06/31 14:00","price":395200},{"date":"1397/06/31 14:05","price":394800},{"date":"1397/06/31 14:10","price":395700},{"date":"1397/06/31 14:15","price":396400},{"date":"1397/06/31 14:20","price":396100},{"date":"1397/06/31 14:25","price":395400},{"date":"1397/06/31 14:30","price":394500},{"date":"1397/06/31 14:40","price":395200},{"date":"1397/06/31 14:45","price":394100},{"date":"1397/06/31 14:50","price":394500},{"date":"1397/06/31 14:55","price":394800},{"date":"1397/06/31 15:05","price":395200},{"date":"1397/06/31 15:10","price":395400},{"date":"1397/06/31 15:15","price":394800},{"date":"1397/06/31 15:20","price":395400},{"date":"1397/06/31 15:30","price":395000},{"date":"1397/06/31 15:45","price":394300},{"date":"1397/06/31 15:55","price":394800},{"date":"1397/06/31 16:20","price":395000},{"date":"1397/06/31 16:30","price":395700},{"date":"1397/06/31 16:40","price":396600},{"date":"1397/06/31 16:45","price":396400},{"date":"1397/06/31 16:50","price":396100},{"date":"1397/06/31 17:00","price":395900},{"date":"1397/06/31 17:20","price":395700},{"date":"1397/06/31 17:30","price":396100},{"date":"1397/06/31 17:40","price":396400},{"date":"1397/06/31 17:50","price":395900},{"date":"1397/06/31 17:55","price":396600},{"date":"1397/06/31 18:05","price":396800},{"date":"1397/06/31 18:10","price":397300},{"date":"1397/06/31 18:15","price":396800},{"date":"1397/06/31 18:20","price":397000},{"date":"1397/06/31 18:25","price":396800},{"date":"1397/06/31 18:30","price":397300},{"date":"1397/06/31 18:50","price":397500},{"date":"1397/06/31 18:55","price":397700},{"date":"1397/06/31 19:00","price":398200},{"date":"1397/06/31 19:05","price":398600},{"date":"1397/06/31 19:10","price":399100}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398