پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1706000
بیشترین: 
1752000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1752000
زمان: 
6/31 19:10
قیمت مثقال طلا امروز 31 شهریور 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 31 شهریور 1397 , 1752000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 11:25","price":1706000},{"date":"1397/06/31 12:30","price":1715000},{"date":"1397/06/31 13:25","price":1727000},{"date":"1397/06/31 13:30","price":1730000},{"date":"1397/06/31 13:40","price":1727000},{"date":"1397/06/31 13:45","price":1729000},{"date":"1397/06/31 13:50","price":1730000},{"date":"1397/06/31 13:55","price":1732000},{"date":"1397/06/31 14:00","price":1735000},{"date":"1397/06/31 14:05","price":1733000},{"date":"1397/06/31 14:10","price":1737000},{"date":"1397/06/31 14:15","price":1740000},{"date":"1397/06/31 14:20","price":1739000},{"date":"1397/06/31 14:25","price":1736000},{"date":"1397/06/31 14:30","price":1732000},{"date":"1397/06/31 14:40","price":1735000},{"date":"1397/06/31 14:45","price":1730000},{"date":"1397/06/31 14:50","price":1732000},{"date":"1397/06/31 14:55","price":1733000},{"date":"1397/06/31 15:05","price":1735000},{"date":"1397/06/31 15:10","price":1736000},{"date":"1397/06/31 15:15","price":1733000},{"date":"1397/06/31 15:20","price":1736000},{"date":"1397/06/31 15:30","price":1734000},{"date":"1397/06/31 15:45","price":1731000},{"date":"1397/06/31 15:55","price":1733000},{"date":"1397/06/31 16:20","price":1734000},{"date":"1397/06/31 16:30","price":1737000},{"date":"1397/06/31 16:40","price":1741000},{"date":"1397/06/31 16:45","price":1740000},{"date":"1397/06/31 16:50","price":1739000},{"date":"1397/06/31 17:00","price":1738000},{"date":"1397/06/31 17:20","price":1737000},{"date":"1397/06/31 17:30","price":1739000},{"date":"1397/06/31 17:40","price":1740000},{"date":"1397/06/31 17:50","price":1738000},{"date":"1397/06/31 17:55","price":1741000},{"date":"1397/06/31 18:05","price":1742000},{"date":"1397/06/31 18:10","price":1744000},{"date":"1397/06/31 18:15","price":1742000},{"date":"1397/06/31 18:20","price":1743000},{"date":"1397/06/31 18:25","price":1742000},{"date":"1397/06/31 18:30","price":1744000},{"date":"1397/06/31 18:50","price":1745000},{"date":"1397/06/31 18:55","price":1746000},{"date":"1397/06/31 19:00","price":1748000},{"date":"1397/06/31 19:05","price":1750000},{"date":"1397/06/31 19:10","price":1752000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398