پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1976300
بیشترین: 
2009500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1987400
زمان: 
6/31 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 31 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 1987400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 11:20","price":1991800},{"date":"1397/06/31 11:25","price":1987400},{"date":"1397/06/31 11:30","price":1980700},{"date":"1397/06/31 11:40","price":1978500},{"date":"1397/06/31 11:50","price":1976300},{"date":"1397/06/31 11:55","price":1978500},{"date":"1397/06/31 12:00","price":1980700},{"date":"1397/06/31 12:10","price":1983000},{"date":"1397/06/31 12:15","price":1985200},{"date":"1397/06/31 12:25","price":1989600},{"date":"1397/06/31 12:30","price":1987400},{"date":"1397/06/31 12:40","price":1983000},{"date":"1397/06/31 12:45","price":1987400},{"date":"1397/06/31 12:50","price":1980700},{"date":"1397/06/31 12:55","price":1983000},{"date":"1397/06/31 13:00","price":1987400},{"date":"1397/06/31 13:10","price":1989600},{"date":"1397/06/31 13:15","price":1992700},{"date":"1397/06/31 13:20","price":1987400},{"date":"1397/06/31 13:25","price":1989600},{"date":"1397/06/31 13:40","price":1994000},{"date":"1397/06/31 13:50","price":1996200},{"date":"1397/06/31 13:55","price":1998400},{"date":"1397/06/31 14:15","price":2001500},{"date":"1397/06/31 14:20","price":2000600},{"date":"1397/06/31 14:30","price":2000200},{"date":"1397/06/31 14:40","price":2000600},{"date":"1397/06/31 14:45","price":1998400},{"date":"1397/06/31 14:50","price":1994900},{"date":"1397/06/31 14:55","price":1996200},{"date":"1397/06/31 15:00","price":1995300},{"date":"1397/06/31 15:05","price":1994900},{"date":"1397/06/31 15:15","price":1998400},{"date":"1397/06/31 15:25","price":1997100},{"date":"1397/06/31 15:30","price":1994000},{"date":"1397/06/31 15:40","price":1987400},{"date":"1397/06/31 15:45","price":1989600},{"date":"1397/06/31 15:55","price":1988700},{"date":"1397/06/31 16:00","price":1989600},{"date":"1397/06/31 16:05","price":1991300},{"date":"1397/06/31 16:10","price":1994000},{"date":"1397/06/31 16:20","price":1996200},{"date":"1397/06/31 16:30","price":1998400},{"date":"1397/06/31 16:40","price":2002800},{"date":"1397/06/31 16:45","price":2005000},{"date":"1397/06/31 16:55","price":2000600},{"date":"1397/06/31 17:00","price":1998400},{"date":"1397/06/31 17:05","price":2002800},{"date":"1397/06/31 17:20","price":2000600},{"date":"1397/06/31 17:25","price":2005000},{"date":"1397/06/31 17:30","price":2002800},{"date":"1397/06/31 17:40","price":1998400},{"date":"1397/06/31 17:45","price":2002800},{"date":"1397/06/31 17:50","price":2000600},{"date":"1397/06/31 17:55","price":1998400},{"date":"1397/06/31 18:10","price":2002800},{"date":"1397/06/31 18:20","price":2001500},{"date":"1397/06/31 18:25","price":2002800},{"date":"1397/06/31 18:30","price":2000600},{"date":"1397/06/31 18:40","price":2001500},{"date":"1397/06/31 18:45","price":2001100},{"date":"1397/06/31 18:55","price":2001900},{"date":"1397/06/31 19:00","price":2005900},{"date":"1397/06/31 19:05","price":2009500},{"date":"1397/06/31 19:10","price":2008600},{"date":"1397/06/31 19:15","price":2006400},{"date":"1397/06/31 19:20","price":2009500},{"date":"1397/06/31 19:30","price":2005900},{"date":"1397/06/31 19:40","price":2005000},{"date":"1397/06/31 19:55","price":2001900},{"date":"1397/06/31 20:00","price":2000600},{"date":"1397/06/31 20:20","price":2002800},{"date":"1397/06/31 20:25","price":1998400},{"date":"1397/06/31 20:30","price":2001900},{"date":"1397/06/31 20:35","price":2000600},{"date":"1397/06/31 20:45","price":1999700},{"date":"1397/06/31 20:50","price":1998400},{"date":"1397/06/31 20:55","price":1996200},{"date":"1397/06/31 21:00","price":1993100},{"date":"1397/06/31 21:05","price":1991800},{"date":"1397/06/31 21:10","price":1987400}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398