پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10411
بیشترین: 
10681
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10587
زمان: 
6/31 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 شهریور 1397 , 10587 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":10411},{"date":"1397/06/31 11:00","price":10493},{"date":"1397/06/31 11:10","price":10548},{"date":"1397/06/31 11:30","price":10618},{"date":"1397/06/31 11:50","price":10571},{"date":"1397/06/31 12:00","price":10560},{"date":"1397/06/31 12:10","price":10571},{"date":"1397/06/31 12:20","price":10607},{"date":"1397/06/31 12:30","price":10630},{"date":"1397/06/31 12:50","price":10552},{"date":"1397/06/31 13:00","price":10516},{"date":"1397/06/31 13:10","price":10563},{"date":"1397/06/31 13:20","price":10557},{"date":"1397/06/31 13:30","price":10563},{"date":"1397/06/31 13:50","price":10599},{"date":"1397/06/31 14:00","price":10617},{"date":"1397/06/31 14:10","price":10577},{"date":"1397/06/31 14:20","price":10624},{"date":"1397/06/31 14:30","price":10588},{"date":"1397/06/31 14:50","price":10577},{"date":"1397/06/31 15:00","price":10586},{"date":"1397/06/31 15:10","price":10577},{"date":"1397/06/31 15:30","price":10563},{"date":"1397/06/31 15:40","price":10564},{"date":"1397/06/31 15:50","price":10570},{"date":"1397/06/31 16:00","price":10541},{"date":"1397/06/31 16:10","price":10558},{"date":"1397/06/31 16:20","price":10587},{"date":"1397/06/31 16:30","price":10604},{"date":"1397/06/31 16:50","price":10675},{"date":"1397/06/31 17:00","price":10640},{"date":"1397/06/31 17:10","price":10646},{"date":"1397/06/31 17:30","price":10657},{"date":"1397/06/31 17:50","price":10634},{"date":"1397/06/31 18:10","price":10622},{"date":"1397/06/31 18:20","price":10610},{"date":"1397/06/31 18:30","price":10646},{"date":"1397/06/31 18:50","price":10634},{"date":"1397/06/31 19:00","price":10641},{"date":"1397/06/31 19:10","price":10681},{"date":"1397/06/31 19:20","price":10665},{"date":"1397/06/31 19:30","price":10681},{"date":"1397/06/31 19:50","price":10657},{"date":"1397/06/31 20:00","price":10641},{"date":"1397/06/31 20:10","price":10634},{"date":"1397/06/31 21:00","price":10610},{"date":"1397/06/31 21:10","price":10559},{"date":"1397/06/31 21:20","price":10587}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398