پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1744
بیشترین: 
1790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1774
زمان: 
6/31 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 31 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 1774 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":1744},{"date":"1397/06/31 11:00","price":1758},{"date":"1397/06/31 11:10","price":1767},{"date":"1397/06/31 11:30","price":1779},{"date":"1397/06/31 11:50","price":1771},{"date":"1397/06/31 12:00","price":1769},{"date":"1397/06/31 12:10","price":1767},{"date":"1397/06/31 12:20","price":1777},{"date":"1397/06/31 12:30","price":1781},{"date":"1397/06/31 12:50","price":1768},{"date":"1397/06/31 13:00","price":1766},{"date":"1397/06/31 13:10","price":1770},{"date":"1397/06/31 13:20","price":1775},{"date":"1397/06/31 13:30","price":1764},{"date":"1397/06/31 13:50","price":1776},{"date":"1397/06/31 14:00","price":1779},{"date":"1397/06/31 14:10","price":1776},{"date":"1397/06/31 14:20","price":1780},{"date":"1397/06/31 14:30","price":1778},{"date":"1397/06/31 14:50","price":1776},{"date":"1397/06/31 15:00","price":1774},{"date":"1397/06/31 15:10","price":1772},{"date":"1397/06/31 15:20","price":1776},{"date":"1397/06/31 15:30","price":1774},{"date":"1397/06/31 15:50","price":1771},{"date":"1397/06/31 16:00","price":1770},{"date":"1397/06/31 16:10","price":1773},{"date":"1397/06/31 16:20","price":1770},{"date":"1397/06/31 16:30","price":1781},{"date":"1397/06/31 16:50","price":1789},{"date":"1397/06/31 17:00","price":1783},{"date":"1397/06/31 17:10","price":1784},{"date":"1397/06/31 17:20","price":1778},{"date":"1397/06/31 17:30","price":1786},{"date":"1397/06/31 17:50","price":1782},{"date":"1397/06/31 18:00","price":1776},{"date":"1397/06/31 18:10","price":1780},{"date":"1397/06/31 18:20","price":1784},{"date":"1397/06/31 18:30","price":1778},{"date":"1397/06/31 18:50","price":1776},{"date":"1397/06/31 19:00","price":1783},{"date":"1397/06/31 19:10","price":1790},{"date":"1397/06/31 19:20","price":1787},{"date":"1397/06/31 19:30","price":1790},{"date":"1397/06/31 19:50","price":1786},{"date":"1397/06/31 20:00","price":1783},{"date":"1397/06/31 20:10","price":1782},{"date":"1397/06/31 20:50","price":1776},{"date":"1397/06/31 21:00","price":1778},{"date":"1397/06/31 21:10","price":1775},{"date":"1397/06/31 21:20","price":1774}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398