پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
37403
بیشترین: 
38372
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38035
زمان: 
6/31 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 31 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 31 شهریور 1397 , 38035 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":37403},{"date":"1397/06/31 11:00","price":37698},{"date":"1397/06/31 11:10","price":37895},{"date":"1397/06/31 11:30","price":38148},{"date":"1397/06/31 11:50","price":37980},{"date":"1397/06/31 12:00","price":37937},{"date":"1397/06/31 12:10","price":37895},{"date":"1397/06/31 12:20","price":38022},{"date":"1397/06/31 12:30","price":38106},{"date":"1397/06/31 12:50","price":37824},{"date":"1397/06/31 13:00","price":37782},{"date":"1397/06/31 13:10","price":37824},{"date":"1397/06/31 13:20","price":37909},{"date":"1397/06/31 13:30","price":37824},{"date":"1397/06/31 13:50","price":38077},{"date":"1397/06/31 14:00","price":38143},{"date":"1397/06/31 14:10","price":38082},{"date":"1397/06/31 14:30","price":38040},{"date":"1397/06/31 15:00","price":37948},{"date":"1397/06/31 15:10","price":37998},{"date":"1397/06/31 15:30","price":37951},{"date":"1397/06/31 15:40","price":37953},{"date":"1397/06/31 15:50","price":37890},{"date":"1397/06/31 16:00","price":37872},{"date":"1397/06/31 16:10","price":37932},{"date":"1397/06/31 16:20","price":37951},{"date":"1397/06/31 16:30","price":38098},{"date":"1397/06/31 16:50","price":38351},{"date":"1397/06/31 17:00","price":38098},{"date":"1397/06/31 17:10","price":38119},{"date":"1397/06/31 17:20","price":38246},{"date":"1397/06/31 17:30","price":38161},{"date":"1397/06/31 17:50","price":38204},{"date":"1397/06/31 18:10","price":38161},{"date":"1397/06/31 18:20","price":38119},{"date":"1397/06/31 18:30","price":38246},{"date":"1397/06/31 18:50","price":38204},{"date":"1397/06/31 19:00","price":38230},{"date":"1397/06/31 19:10","price":38372},{"date":"1397/06/31 19:20","price":38314},{"date":"1397/06/31 19:30","price":38372},{"date":"1397/06/31 19:50","price":38288},{"date":"1397/06/31 20:00","price":38230},{"date":"1397/06/31 20:10","price":38204},{"date":"1397/06/31 21:00","price":38119},{"date":"1397/06/31 21:10","price":38061},{"date":"1397/06/31 21:20","price":38035}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398