پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3898
بیشترین: 
3999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3954
زمان: 
6/31 21:20
قیمت ریال قطر امروز 31 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 31 شهریور 1397 , 3954 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":3898},{"date":"1397/06/31 11:30","price":3967},{"date":"1397/06/31 11:50","price":3951},{"date":"1397/06/31 12:00","price":3954},{"date":"1397/06/31 12:10","price":3950},{"date":"1397/06/31 12:20","price":3972},{"date":"1397/06/31 12:30","price":3980},{"date":"1397/06/31 12:50","price":3951},{"date":"1397/06/31 13:00","price":3942},{"date":"1397/06/31 13:10","price":3960},{"date":"1397/06/31 13:20","price":3955},{"date":"1397/06/31 13:50","price":3965},{"date":"1397/06/31 14:00","price":3971},{"date":"1397/06/31 14:10","price":3970},{"date":"1397/06/31 14:20","price":3971},{"date":"1397/06/31 14:30","price":3974},{"date":"1397/06/31 14:50","price":3970},{"date":"1397/06/31 15:00","price":3962},{"date":"1397/06/31 15:10","price":3963},{"date":"1397/06/31 15:20","price":3953},{"date":"1397/06/31 15:30","price":3970},{"date":"1397/06/31 15:40","price":3963},{"date":"1397/06/31 15:50","price":3958},{"date":"1397/06/31 16:10","price":3961},{"date":"1397/06/31 16:20","price":3962},{"date":"1397/06/31 16:30","price":3975},{"date":"1397/06/31 16:50","price":3997},{"date":"1397/06/31 17:00","price":3971},{"date":"1397/06/31 17:10","price":3983},{"date":"1397/06/31 17:20","price":3973},{"date":"1397/06/31 17:30","price":3977},{"date":"1397/06/31 18:00","price":3982},{"date":"1397/06/31 18:10","price":3977},{"date":"1397/06/31 18:20","price":3986},{"date":"1397/06/31 18:30","price":3982},{"date":"1397/06/31 19:00","price":3969},{"date":"1397/06/31 19:10","price":3999},{"date":"1397/06/31 19:20","price":3995},{"date":"1397/06/31 19:30","price":3986},{"date":"1397/06/31 19:50","price":3991},{"date":"1397/06/31 20:00","price":3984},{"date":"1397/06/31 20:10","price":3982},{"date":"1397/06/31 20:20","price":3980},{"date":"1397/06/31 20:30","price":3982},{"date":"1397/06/31 21:00","price":3973},{"date":"1397/06/31 21:10","price":3967},{"date":"1397/06/31 21:20","price":3954}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398