پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
47022
بیشترین: 
48241
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
47658
زمان: 
6/31 21:20
قیمت دینار کویت امروز 31 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 47658 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":47022},{"date":"1397/06/31 11:00","price":47393},{"date":"1397/06/31 11:10","price":47641},{"date":"1397/06/31 11:30","price":47959},{"date":"1397/06/31 11:50","price":47747},{"date":"1397/06/31 12:00","price":47694},{"date":"1397/06/31 12:10","price":47641},{"date":"1397/06/31 12:20","price":47906},{"date":"1397/06/31 12:30","price":48012},{"date":"1397/06/31 12:50","price":47552},{"date":"1397/06/31 13:00","price":47605},{"date":"1397/06/31 13:10","price":47711},{"date":"1397/06/31 13:20","price":47840},{"date":"1397/06/31 13:30","price":47552},{"date":"1397/06/31 13:50","price":47870},{"date":"1397/06/31 14:00","price":47953},{"date":"1397/06/31 14:10","price":47876},{"date":"1397/06/31 14:20","price":47982},{"date":"1397/06/31 14:30","price":47929},{"date":"1397/06/31 14:50","price":47876},{"date":"1397/06/31 15:00","price":47813},{"date":"1397/06/31 15:10","price":47770},{"date":"1397/06/31 15:20","price":47876},{"date":"1397/06/31 15:30","price":47817},{"date":"1397/06/31 15:40","price":47820},{"date":"1397/06/31 15:50","price":47741},{"date":"1397/06/31 16:00","price":47717},{"date":"1397/06/31 16:10","price":47794},{"date":"1397/06/31 16:20","price":47817},{"date":"1397/06/31 16:30","price":48002},{"date":"1397/06/31 16:50","price":48214},{"date":"1397/06/31 17:00","price":48055},{"date":"1397/06/31 17:10","price":48082},{"date":"1397/06/31 17:30","price":48135},{"date":"1397/06/31 17:50","price":48029},{"date":"1397/06/31 18:10","price":47976},{"date":"1397/06/31 18:20","price":48082},{"date":"1397/06/31 18:50","price":48029},{"date":"1397/06/31 19:00","price":48062},{"date":"1397/06/31 19:10","price":48241},{"date":"1397/06/31 19:20","price":48168},{"date":"1397/06/31 19:30","price":48241},{"date":"1397/06/31 19:50","price":48135},{"date":"1397/06/31 20:00","price":48062},{"date":"1397/06/31 20:10","price":48029},{"date":"1397/06/31 21:00","price":47923},{"date":"1397/06/31 21:10","price":47850},{"date":"1397/06/31 21:20","price":47658}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398