پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1615
بیشترین: 
1657
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1643
زمان: 
6/31 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 31 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 شهریور 1397 , 1643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":1615},{"date":"1397/06/31 11:00","price":1628},{"date":"1397/06/31 11:10","price":1637},{"date":"1397/06/31 11:30","price":1647},{"date":"1397/06/31 11:50","price":1640},{"date":"1397/06/31 12:20","price":1642},{"date":"1397/06/31 12:30","price":1649},{"date":"1397/06/31 12:50","price":1633},{"date":"1397/06/31 13:00","price":1635},{"date":"1397/06/31 13:10","price":1633},{"date":"1397/06/31 13:20","price":1638},{"date":"1397/06/31 13:30","price":1639},{"date":"1397/06/31 13:50","price":1644},{"date":"1397/06/31 14:00","price":1647},{"date":"1397/06/31 14:10","price":1645},{"date":"1397/06/31 14:30","price":1643},{"date":"1397/06/31 14:50","price":1645},{"date":"1397/06/31 15:00","price":1639},{"date":"1397/06/31 15:10","price":1637},{"date":"1397/06/31 15:20","price":1641},{"date":"1397/06/31 15:30","price":1644},{"date":"1397/06/31 15:40","price":1639},{"date":"1397/06/31 15:50","price":1636},{"date":"1397/06/31 16:00","price":1639},{"date":"1397/06/31 16:10","price":1638},{"date":"1397/06/31 16:20","price":1644},{"date":"1397/06/31 16:30","price":1649},{"date":"1397/06/31 16:50","price":1656},{"date":"1397/06/31 17:00","price":1651},{"date":"1397/06/31 17:10","price":1652},{"date":"1397/06/31 17:30","price":1653},{"date":"1397/06/31 17:50","price":1650},{"date":"1397/06/31 18:00","price":1644},{"date":"1397/06/31 18:10","price":1643},{"date":"1397/06/31 18:20","price":1652},{"date":"1397/06/31 18:30","price":1646},{"date":"1397/06/31 18:50","price":1645},{"date":"1397/06/31 19:00","price":1651},{"date":"1397/06/31 19:10","price":1657},{"date":"1397/06/31 19:20","price":1649},{"date":"1397/06/31 19:30","price":1657},{"date":"1397/06/31 19:50","price":1653},{"date":"1397/06/31 20:00","price":1646},{"date":"1397/06/31 20:10","price":1644},{"date":"1397/06/31 20:20","price":1650},{"date":"1397/06/31 20:50","price":1644},{"date":"1397/06/31 21:00","price":1641},{"date":"1397/06/31 21:10","price":1644},{"date":"1397/06/31 21:20","price":1643}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398