پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14817
بیشترین: 
15201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15017
زمان: 
6/31 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 15017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":14817},{"date":"1397/06/31 11:00","price":14933},{"date":"1397/06/31 11:10","price":15012},{"date":"1397/06/31 11:30","price":15112},{"date":"1397/06/31 11:50","price":15045},{"date":"1397/06/31 12:00","price":15028},{"date":"1397/06/31 12:10","price":15045},{"date":"1397/06/31 12:20","price":15095},{"date":"1397/06/31 12:30","price":15129},{"date":"1397/06/31 12:50","price":15017},{"date":"1397/06/31 13:00","price":15000},{"date":"1397/06/31 13:10","price":15034},{"date":"1397/06/31 13:20","price":15074},{"date":"1397/06/31 13:30","price":15034},{"date":"1397/06/31 13:50","price":15084},{"date":"1397/06/31 14:00","price":15110},{"date":"1397/06/31 14:10","price":15086},{"date":"1397/06/31 14:20","price":15119},{"date":"1397/06/31 14:30","price":15102},{"date":"1397/06/31 14:50","price":15086},{"date":"1397/06/31 15:00","price":15066},{"date":"1397/06/31 15:10","price":15052},{"date":"1397/06/31 15:20","price":15086},{"date":"1397/06/31 15:30","price":15067},{"date":"1397/06/31 15:40","price":15068},{"date":"1397/06/31 15:50","price":15043},{"date":"1397/06/31 16:00","price":15036},{"date":"1397/06/31 16:10","price":15060},{"date":"1397/06/31 16:20","price":15067},{"date":"1397/06/31 16:30","price":15125},{"date":"1397/06/31 16:50","price":15192},{"date":"1397/06/31 17:00","price":15142},{"date":"1397/06/31 17:10","price":15150},{"date":"1397/06/31 17:30","price":15167},{"date":"1397/06/31 17:50","price":15134},{"date":"1397/06/31 18:10","price":15117},{"date":"1397/06/31 18:20","price":15100},{"date":"1397/06/31 18:30","price":15150},{"date":"1397/06/31 18:50","price":15134},{"date":"1397/06/31 19:00","price":15144},{"date":"1397/06/31 19:10","price":15150},{"date":"1397/06/31 19:20","price":15178},{"date":"1397/06/31 19:30","price":15201},{"date":"1397/06/31 19:50","price":15167},{"date":"1397/06/31 20:00","price":15144},{"date":"1397/06/31 20:10","price":15134},{"date":"1397/06/31 20:20","price":15084},{"date":"1397/06/31 21:00","price":15050},{"date":"1397/06/31 21:10","price":15027},{"date":"1397/06/31 21:20","price":15017}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398