پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10994
بیشترین: 
11279
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11180
زمان: 
6/31 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 31 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 31 شهریور 1397 , 11180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":10994},{"date":"1397/06/31 11:00","price":11081},{"date":"1397/06/31 11:10","price":11139},{"date":"1397/06/31 11:30","price":11214},{"date":"1397/06/31 11:50","price":11164},{"date":"1397/06/31 12:00","price":11152},{"date":"1397/06/31 12:10","price":11164},{"date":"1397/06/31 12:20","price":11201},{"date":"1397/06/31 12:30","price":11226},{"date":"1397/06/31 12:50","price":11143},{"date":"1397/06/31 13:00","price":11131},{"date":"1397/06/31 13:10","price":11156},{"date":"1397/06/31 13:20","price":11186},{"date":"1397/06/31 13:30","price":11156},{"date":"1397/06/31 13:50","price":11193},{"date":"1397/06/31 14:00","price":11212},{"date":"1397/06/31 14:10","price":11194},{"date":"1397/06/31 14:20","price":11219},{"date":"1397/06/31 14:30","price":11207},{"date":"1397/06/31 14:50","price":11194},{"date":"1397/06/31 15:00","price":11180},{"date":"1397/06/31 15:10","price":11169},{"date":"1397/06/31 15:20","price":11194},{"date":"1397/06/31 15:30","price":11180},{"date":"1397/06/31 15:40","price":11181},{"date":"1397/06/31 15:50","price":11162},{"date":"1397/06/31 16:00","price":11157},{"date":"1397/06/31 16:10","price":11175},{"date":"1397/06/31 16:20","price":11180},{"date":"1397/06/31 16:30","price":11224},{"date":"1397/06/31 16:50","price":11273},{"date":"1397/06/31 17:00","price":11236},{"date":"1397/06/31 17:10","price":11242},{"date":"1397/06/31 17:30","price":11255},{"date":"1397/06/31 17:50","price":11230},{"date":"1397/06/31 18:10","price":11217},{"date":"1397/06/31 18:20","price":11205},{"date":"1397/06/31 18:30","price":11242},{"date":"1397/06/31 18:50","price":11230},{"date":"1397/06/31 19:00","price":11238},{"date":"1397/06/31 19:10","price":11279},{"date":"1397/06/31 19:20","price":11262},{"date":"1397/06/31 19:30","price":11279},{"date":"1397/06/31 19:50","price":11255},{"date":"1397/06/31 20:00","price":11238},{"date":"1397/06/31 20:10","price":11230},{"date":"1397/06/31 20:30","price":11193},{"date":"1397/06/31 20:50","price":11230},{"date":"1397/06/31 21:00","price":11205},{"date":"1397/06/31 21:10","price":11188},{"date":"1397/06/31 21:20","price":11180}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398