پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12622
بیشترین: 
12949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12835
زمان: 
6/31 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 31 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 31 شهریور 1397 , 12835 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":12622},{"date":"1397/06/31 11:00","price":12721},{"date":"1397/06/31 11:10","price":12788},{"date":"1397/06/31 11:30","price":12873},{"date":"1397/06/31 11:50","price":12816},{"date":"1397/06/31 12:00","price":12802},{"date":"1397/06/31 12:10","price":12788},{"date":"1397/06/31 12:20","price":12859},{"date":"1397/06/31 12:30","price":12887},{"date":"1397/06/31 12:50","price":12764},{"date":"1397/06/31 13:00","price":12778},{"date":"1397/06/31 13:10","price":12806},{"date":"1397/06/31 13:20","price":12841},{"date":"1397/06/31 13:30","price":12764},{"date":"1397/06/31 13:50","price":12849},{"date":"1397/06/31 14:00","price":12871},{"date":"1397/06/31 14:10","price":12851},{"date":"1397/06/31 14:20","price":12879},{"date":"1397/06/31 14:30","price":12865},{"date":"1397/06/31 14:50","price":12851},{"date":"1397/06/31 15:00","price":12834},{"date":"1397/06/31 15:10","price":12822},{"date":"1397/06/31 15:20","price":12851},{"date":"1397/06/31 15:30","price":12835},{"date":"1397/06/31 15:40","price":12836},{"date":"1397/06/31 15:50","price":12814},{"date":"1397/06/31 16:00","price":12808},{"date":"1397/06/31 16:10","price":12829},{"date":"1397/06/31 16:20","price":12835},{"date":"1397/06/31 16:30","price":12885},{"date":"1397/06/31 16:50","price":12942},{"date":"1397/06/31 17:00","price":12899},{"date":"1397/06/31 17:10","price":12906},{"date":"1397/06/31 17:30","price":12920},{"date":"1397/06/31 17:50","price":12892},{"date":"1397/06/31 18:10","price":12878},{"date":"1397/06/31 18:20","price":12906},{"date":"1397/06/31 18:50","price":12892},{"date":"1397/06/31 19:00","price":12901},{"date":"1397/06/31 19:10","price":12949},{"date":"1397/06/31 19:20","price":12929},{"date":"1397/06/31 19:30","price":12949},{"date":"1397/06/31 19:50","price":12920},{"date":"1397/06/31 20:00","price":12901},{"date":"1397/06/31 20:10","price":12892},{"date":"1397/06/31 21:00","price":12863},{"date":"1397/06/31 21:10","price":12801},{"date":"1397/06/31 21:20","price":12835}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398