پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2263
بیشترین: 
2321
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2301
زمان: 
6/31 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 31 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 2301 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":2263},{"date":"1397/06/31 11:00","price":2281},{"date":"1397/06/31 11:10","price":2292},{"date":"1397/06/31 11:30","price":2308},{"date":"1397/06/31 11:50","price":2298},{"date":"1397/06/31 12:20","price":2300},{"date":"1397/06/31 12:30","price":2310},{"date":"1397/06/31 12:50","price":2288},{"date":"1397/06/31 13:00","price":2291},{"date":"1397/06/31 13:10","price":2288},{"date":"1397/06/31 13:20","price":2294},{"date":"1397/06/31 13:30","price":2296},{"date":"1397/06/31 13:50","price":2303},{"date":"1397/06/31 14:00","price":2307},{"date":"1397/06/31 14:10","price":2304},{"date":"1397/06/31 14:30","price":2306},{"date":"1397/06/31 14:50","price":2304},{"date":"1397/06/31 15:00","price":2296},{"date":"1397/06/31 15:10","price":2294},{"date":"1397/06/31 15:20","price":2299},{"date":"1397/06/31 15:30","price":2303},{"date":"1397/06/31 15:40","price":2296},{"date":"1397/06/31 15:50","price":2292},{"date":"1397/06/31 16:00","price":2296},{"date":"1397/06/31 16:10","price":2295},{"date":"1397/06/31 16:20","price":2303},{"date":"1397/06/31 16:30","price":2310},{"date":"1397/06/31 16:50","price":2320},{"date":"1397/06/31 17:00","price":2312},{"date":"1397/06/31 17:10","price":2314},{"date":"1397/06/31 17:30","price":2316},{"date":"1397/06/31 17:50","price":2311},{"date":"1397/06/31 18:00","price":2303},{"date":"1397/06/31 18:10","price":2301},{"date":"1397/06/31 18:20","price":2314},{"date":"1397/06/31 18:30","price":2306},{"date":"1397/06/31 18:50","price":2304},{"date":"1397/06/31 19:00","price":2313},{"date":"1397/06/31 19:10","price":2321},{"date":"1397/06/31 19:20","price":2310},{"date":"1397/06/31 19:30","price":2321},{"date":"1397/06/31 19:50","price":2316},{"date":"1397/06/31 20:00","price":2305},{"date":"1397/06/31 20:10","price":2303},{"date":"1397/06/31 20:20","price":2311},{"date":"1397/06/31 20:50","price":2303},{"date":"1397/06/31 21:00","price":2298},{"date":"1397/06/31 21:10","price":2303},{"date":"1397/06/31 21:20","price":2301}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398