پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3866
بیشترین: 
3953
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3918
زمان: 
6/31 21:20
قیمت درهم امارات امروز 31 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 3918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":3866},{"date":"1397/06/31 11:00","price":3896},{"date":"1397/06/31 11:10","price":3917},{"date":"1397/06/31 11:30","price":3943},{"date":"1397/06/31 11:50","price":3925},{"date":"1397/06/31 12:00","price":3921},{"date":"1397/06/31 12:10","price":3917},{"date":"1397/06/31 12:20","price":3930},{"date":"1397/06/31 12:30","price":3938},{"date":"1397/06/31 12:50","price":3909},{"date":"1397/06/31 13:00","price":3905},{"date":"1397/06/31 13:10","price":3909},{"date":"1397/06/31 13:20","price":3918},{"date":"1397/06/31 13:30","price":3909},{"date":"1397/06/31 13:50","price":3935},{"date":"1397/06/31 14:00","price":3942},{"date":"1397/06/31 14:10","price":3936},{"date":"1397/06/31 14:30","price":3932},{"date":"1397/06/31 15:00","price":3922},{"date":"1397/06/31 15:10","price":3927},{"date":"1397/06/31 15:30","price":3922},{"date":"1397/06/31 15:40","price":3923},{"date":"1397/06/31 15:50","price":3916},{"date":"1397/06/31 16:00","price":3914},{"date":"1397/06/31 16:10","price":3920},{"date":"1397/06/31 16:20","price":3922},{"date":"1397/06/31 16:30","price":3938},{"date":"1397/06/31 16:50","price":3951},{"date":"1397/06/31 17:00","price":3938},{"date":"1397/06/31 17:10","price":3940},{"date":"1397/06/31 17:30","price":3944},{"date":"1397/06/31 17:50","price":3948},{"date":"1397/06/31 18:00","price":3935},{"date":"1397/06/31 18:10","price":3931},{"date":"1397/06/31 18:20","price":3953},{"date":"1397/06/31 18:30","price":3940},{"date":"1397/06/31 18:50","price":3948},{"date":"1397/06/31 19:00","price":3951},{"date":"1397/06/31 19:10","price":3953},{"date":"1397/06/31 19:20","price":3947},{"date":"1397/06/31 19:30","price":3953},{"date":"1397/06/31 19:50","price":3944},{"date":"1397/06/31 20:00","price":3938},{"date":"1397/06/31 20:10","price":3935},{"date":"1397/06/31 21:00","price":3940},{"date":"1397/06/31 21:10","price":3934},{"date":"1397/06/31 21:20","price":3918}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398