پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
18556
بیشترین: 
19037
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18870
زمان: 
6/31 21:20
قیمت پوند امروز 31 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 31 شهریور 1397 , 18870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:20","price":18556},{"date":"1397/06/31 11:00","price":18703},{"date":"1397/06/31 11:10","price":18801},{"date":"1397/06/31 11:30","price":18926},{"date":"1397/06/31 11:50","price":18843},{"date":"1397/06/31 12:00","price":18822},{"date":"1397/06/31 12:10","price":18801},{"date":"1397/06/31 12:20","price":18863},{"date":"1397/06/31 12:30","price":18905},{"date":"1397/06/31 12:50","price":18765},{"date":"1397/06/31 13:00","price":18786},{"date":"1397/06/31 13:10","price":18765},{"date":"1397/06/31 13:20","price":18816},{"date":"1397/06/31 13:30","price":18765},{"date":"1397/06/31 13:50","price":18891},{"date":"1397/06/31 14:00","price":18924},{"date":"1397/06/31 14:10","price":18893},{"date":"1397/06/31 14:30","price":18914},{"date":"1397/06/31 14:50","price":18893},{"date":"1397/06/31 15:00","price":18869},{"date":"1397/06/31 15:10","price":18852},{"date":"1397/06/31 15:30","price":18870},{"date":"1397/06/31 15:40","price":18829},{"date":"1397/06/31 15:50","price":18798},{"date":"1397/06/31 16:00","price":18831},{"date":"1397/06/31 16:10","price":18861},{"date":"1397/06/31 16:20","price":18870},{"date":"1397/06/31 16:30","price":18943},{"date":"1397/06/31 16:50","price":19027},{"date":"1397/06/31 17:00","price":18964},{"date":"1397/06/31 17:10","price":18975},{"date":"1397/06/31 17:30","price":18995},{"date":"1397/06/31 17:50","price":18954},{"date":"1397/06/31 18:10","price":18933},{"date":"1397/06/31 18:20","price":18975},{"date":"1397/06/31 18:50","price":18891},{"date":"1397/06/31 19:00","price":18967},{"date":"1397/06/31 19:10","price":19037},{"date":"1397/06/31 19:20","price":19009},{"date":"1397/06/31 19:30","price":19037},{"date":"1397/06/31 19:50","price":18995},{"date":"1397/06/31 20:00","price":18967},{"date":"1397/06/31 20:10","price":18891},{"date":"1397/06/31 20:20","price":18954},{"date":"1397/06/31 21:00","price":18912},{"date":"1397/06/31 21:10","price":18883},{"date":"1397/06/31 21:20","price":18870}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398