کمترین: 
4185000
بیشترین: 
4205000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4196000
زمان: 
6/31 16:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 31 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 31 شهریور 1397 , 4196000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:06","price":4185000},{"date":"1397/06/31 13:42","price":4195000},{"date":"1397/06/31 14:06","price":4205000},{"date":"1397/06/31 16:30","price":4196000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398