پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4470000
بیشترین: 
4535000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4485000
زمان: 
6/31 21:06
قیمت سکه امامی امروز 31 شهریور 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 4485000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 10:06","price":4470000},{"date":"1397/06/31 11:18","price":4512000},{"date":"1397/06/31 11:24","price":4490000},{"date":"1397/06/31 11:30","price":4485000},{"date":"1397/06/31 11:36","price":4480000},{"date":"1397/06/31 11:48","price":4475000},{"date":"1397/06/31 11:54","price":4480000},{"date":"1397/06/31 12:00","price":4470000},{"date":"1397/06/31 12:06","price":4480000},{"date":"1397/06/31 12:12","price":4485000},{"date":"1397/06/31 12:24","price":4495000},{"date":"1397/06/31 12:30","price":4490000},{"date":"1397/06/31 12:36","price":4480000},{"date":"1397/06/31 12:42","price":4490000},{"date":"1397/06/31 12:48","price":4475000},{"date":"1397/06/31 12:54","price":4485000},{"date":"1397/06/31 13:00","price":4495000},{"date":"1397/06/31 13:06","price":4490000},{"date":"1397/06/31 13:12","price":4497000},{"date":"1397/06/31 13:18","price":4485000},{"date":"1397/06/31 13:30","price":4505000},{"date":"1397/06/31 13:36","price":4515000},{"date":"1397/06/31 13:48","price":4520000},{"date":"1397/06/31 13:54","price":4515000},{"date":"1397/06/31 14:12","price":4522000},{"date":"1397/06/31 14:18","price":4520000},{"date":"1397/06/31 14:30","price":4512000},{"date":"1397/06/31 14:36","price":4520000},{"date":"1397/06/31 14:42","price":4515000},{"date":"1397/06/31 14:48","price":4505000},{"date":"1397/06/31 14:54","price":4510000},{"date":"1397/06/31 15:00","price":4508000},{"date":"1397/06/31 15:06","price":4507000},{"date":"1397/06/31 15:12","price":4515000},{"date":"1397/06/31 15:24","price":4510000},{"date":"1397/06/31 15:30","price":4505000},{"date":"1397/06/31 15:36","price":4490000},{"date":"1397/06/31 15:42","price":4495000},{"date":"1397/06/31 15:54","price":4493000},{"date":"1397/06/31 16:00","price":4495000},{"date":"1397/06/31 16:06","price":4505000},{"date":"1397/06/31 16:18","price":4510000},{"date":"1397/06/31 16:24","price":4515000},{"date":"1397/06/31 16:30","price":4510000},{"date":"1397/06/31 16:36","price":4520000},{"date":"1397/06/31 16:42","price":4525000},{"date":"1397/06/31 16:48","price":4515000},{"date":"1397/06/31 17:06","price":4520000},{"date":"1397/06/31 17:18","price":4515000},{"date":"1397/06/31 17:24","price":4525000},{"date":"1397/06/31 17:30","price":4520000},{"date":"1397/06/31 17:36","price":4510000},{"date":"1397/06/31 17:42","price":4520000},{"date":"1397/06/31 17:48","price":4515000},{"date":"1397/06/31 18:00","price":4510000},{"date":"1397/06/31 18:06","price":4520000},{"date":"1397/06/31 18:18","price":4517000},{"date":"1397/06/31 18:24","price":4520000},{"date":"1397/06/31 18:30","price":4510000},{"date":"1397/06/31 18:36","price":4517000},{"date":"1397/06/31 18:42","price":4516000},{"date":"1397/06/31 18:54","price":4518000},{"date":"1397/06/31 19:00","price":4527000},{"date":"1397/06/31 19:06","price":4533000},{"date":"1397/06/31 19:12","price":4528000},{"date":"1397/06/31 19:18","price":4535000},{"date":"1397/06/31 19:30","price":4527000},{"date":"1397/06/31 19:36","price":4525000},{"date":"1397/06/31 19:54","price":4518000},{"date":"1397/06/31 20:00","price":4515000},{"date":"1397/06/31 20:18","price":4520000},{"date":"1397/06/31 20:24","price":4510000},{"date":"1397/06/31 20:30","price":4518000},{"date":"1397/06/31 20:36","price":4515000},{"date":"1397/06/31 20:42","price":4513000},{"date":"1397/06/31 20:48","price":4510000},{"date":"1397/06/31 20:54","price":4505000},{"date":"1397/06/31 21:00","price":4498000},{"date":"1397/06/31 21:06","price":4485000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398