پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14100
بیشترین: 
14300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14270
زمان: 
6/31 22:30
قیمت دلار هرات امروز 31 شهریور 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 14270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 09:20","price":14100},{"date":"1397/06/31 09:30","price":14120},{"date":"1397/06/31 09:50","price":14130},{"date":"1397/06/31 10:10","price":14120},{"date":"1397/06/31 10:20","price":14100},{"date":"1397/06/31 10:30","price":14150},{"date":"1397/06/31 11:00","price":14240},{"date":"1397/06/31 11:10","price":14180},{"date":"1397/06/31 11:20","price":14200},{"date":"1397/06/31 11:50","price":14180},{"date":"1397/06/31 12:00","price":14220},{"date":"1397/06/31 12:20","price":14150},{"date":"1397/06/31 12:50","price":14200},{"date":"1397/06/31 13:00","price":14210},{"date":"1397/06/31 13:10","price":14180},{"date":"1397/06/31 13:30","price":14230},{"date":"1397/06/31 13:50","price":14260},{"date":"1397/06/31 14:00","price":14250},{"date":"1397/06/31 14:20","price":14150},{"date":"1397/06/31 14:30","price":14180},{"date":"1397/06/31 14:50","price":14250},{"date":"1397/06/31 15:00","price":14150},{"date":"1397/06/31 15:20","price":14130},{"date":"1397/06/31 15:30","price":14120},{"date":"1397/06/31 15:40","price":14110},{"date":"1397/06/31 15:50","price":14230},{"date":"1397/06/31 16:00","price":14240},{"date":"1397/06/31 16:10","price":14250},{"date":"1397/06/31 16:20","price":14260},{"date":"1397/06/31 16:50","price":14130},{"date":"1397/06/31 17:00","price":14250},{"date":"1397/06/31 17:10","price":14230},{"date":"1397/06/31 17:20","price":14240},{"date":"1397/06/31 17:30","price":14220},{"date":"1397/06/31 18:10","price":14200},{"date":"1397/06/31 18:20","price":14210},{"date":"1397/06/31 18:30","price":14220},{"date":"1397/06/31 19:10","price":14260},{"date":"1397/06/31 19:20","price":14270},{"date":"1397/06/31 19:30","price":14300},{"date":"1397/06/31 20:10","price":14290},{"date":"1397/06/31 20:20","price":14280},{"date":"1397/06/31 20:30","price":14290},{"date":"1397/06/31 20:50","price":14270},{"date":"1397/06/31 21:00","price":14250},{"date":"1397/06/31 21:10","price":14260},{"date":"1397/06/31 21:20","price":14250},{"date":"1397/06/31 21:30","price":14240},{"date":"1397/06/31 21:50","price":14260},{"date":"1397/06/31 22:20","price":14290},{"date":"1397/06/31 22:30","price":14270}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398