کمترین: 
12964.8
بیشترین: 
12964.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12964.8
زمان: 
6/31 09:10
قیمت بات تایلند امروز 31 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 31 شهریور 1397 , 12964.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 09:10","price":12964.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398