کمترین: 
1016.4
بیشترین: 
1016.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1016.4
زمان: 
6/31 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 1016.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 09:10","price":1016.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398