کمترین: 
3387.5
بیشترین: 
3387.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3387.5
زمان: 
6/31 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 31 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 31 شهریور 1397 , 3387.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 09:10","price":3387.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398