کمترین: 
13868.6
بیشترین: 
13868.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13868.6
زمان: 
6/31 09:10
قیمت دینار کویت امروز 31 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 13868.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 09:10","price":13868.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399