کمترین: 
477.6
بیشترین: 
477.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.6
زمان: 
6/31 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 31 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 شهریور 1397 , 477.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 09:10","price":477.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398