کمترین: 
55.4
بیشترین: 
55.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.4
زمان: 
6/31 09:10
قیمت افغانی امروز 31 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 55.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 09:10","price":55.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398