کمترین: 
2.979
بیشترین: 
2.979
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.979
زمان: 
6/31 01:08
قیمت گاز طبیعی امروز 31 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 2.979 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 01:08","price":2.979}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398