کمترین: 
685.25
بیشترین: 
685.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
685.25
زمان: 
6/31 01:08
قیمت گازوئیل امروز 31 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 685.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 01:08","price":685.25}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398