پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1778700
بیشترین: 
1824800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1804800
زمان: 
6/31 21:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 31 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 1804800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 00:40","price":1778700},{"date":"1397/06/31 10:55","price":1792700},{"date":"1397/06/31 11:00","price":1802100},{"date":"1397/06/31 11:20","price":1818200},{"date":"1397/06/31 11:25","price":1814200},{"date":"1397/06/31 11:30","price":1808100},{"date":"1397/06/31 11:40","price":1806100},{"date":"1397/06/31 11:50","price":1804100},{"date":"1397/06/31 11:55","price":1806100},{"date":"1397/06/31 12:00","price":1808100},{"date":"1397/06/31 12:10","price":1810100},{"date":"1397/06/31 12:15","price":1812100},{"date":"1397/06/31 12:25","price":1816200},{"date":"1397/06/31 12:30","price":1800100},{"date":"1397/06/31 12:40","price":1800700},{"date":"1397/06/31 12:45","price":1802800},{"date":"1397/06/31 12:50","price":1798700},{"date":"1397/06/31 12:55","price":1800700},{"date":"1397/06/31 13:00","price":1804800},{"date":"1397/06/31 13:10","price":1806800},{"date":"1397/06/31 13:15","price":1809600},{"date":"1397/06/31 13:20","price":1804800},{"date":"1397/06/31 13:25","price":1806800},{"date":"1397/06/31 13:30","price":1807300},{"date":"1397/06/31 13:40","price":1811300},{"date":"1397/06/31 13:45","price":1810300},{"date":"1397/06/31 13:50","price":1811900},{"date":"1397/06/31 14:00","price":1811500},{"date":"1397/06/31 14:05","price":1811000},{"date":"1397/06/31 14:15","price":1813800},{"date":"1397/06/31 14:20","price":1813000},{"date":"1397/06/31 14:30","price":1812600},{"date":"1397/06/31 14:40","price":1813000},{"date":"1397/06/31 14:45","price":1811000},{"date":"1397/06/31 14:50","price":1807900},{"date":"1397/06/31 14:55","price":1809000},{"date":"1397/06/31 15:00","price":1808300},{"date":"1397/06/31 15:05","price":1807900},{"date":"1397/06/31 15:15","price":1811000},{"date":"1397/06/31 15:25","price":1810800},{"date":"1397/06/31 15:30","price":1808000},{"date":"1397/06/31 15:35","price":1809900},{"date":"1397/06/31 15:40","price":1803900},{"date":"1397/06/31 15:45","price":1805900},{"date":"1397/06/31 15:55","price":1805000},{"date":"1397/06/31 16:00","price":1805900},{"date":"1397/06/31 16:05","price":1807500},{"date":"1397/06/31 16:10","price":1809900},{"date":"1397/06/31 16:15","price":1810800},{"date":"1397/06/31 16:20","price":1813800},{"date":"1397/06/31 16:30","price":1815800},{"date":"1397/06/31 16:40","price":1819800},{"date":"1397/06/31 16:45","price":1821800},{"date":"1397/06/31 16:55","price":1817800},{"date":"1397/06/31 17:00","price":1815800},{"date":"1397/06/31 17:05","price":1818800},{"date":"1397/06/31 17:20","price":1816800},{"date":"1397/06/31 17:25","price":1820800},{"date":"1397/06/31 17:30","price":1818800},{"date":"1397/06/31 17:40","price":1814800},{"date":"1397/06/31 17:45","price":1818800},{"date":"1397/06/31 17:55","price":1814800},{"date":"1397/06/31 18:10","price":1818800},{"date":"1397/06/31 18:20","price":1817700},{"date":"1397/06/31 18:25","price":1818800},{"date":"1397/06/31 18:30","price":1816800},{"date":"1397/06/31 18:40","price":1817700},{"date":"1397/06/31 18:45","price":1817200},{"date":"1397/06/31 18:55","price":1818000},{"date":"1397/06/31 19:00","price":1821700},{"date":"1397/06/31 19:05","price":1824800},{"date":"1397/06/31 19:10","price":1818000},{"date":"1397/06/31 19:15","price":1822000},{"date":"1397/06/31 19:20","price":1824800},{"date":"1397/06/31 19:30","price":1821700},{"date":"1397/06/31 19:40","price":1820800},{"date":"1397/06/31 19:55","price":1818000},{"date":"1397/06/31 20:00","price":1816800},{"date":"1397/06/31 20:20","price":1818800},{"date":"1397/06/31 20:25","price":1814800},{"date":"1397/06/31 20:30","price":1818000},{"date":"1397/06/31 20:35","price":1816800},{"date":"1397/06/31 20:50","price":1814800},{"date":"1397/06/31 20:55","price":1812800},{"date":"1397/06/31 21:00","price":1810000},{"date":"1397/06/31 21:05","price":1808800},{"date":"1397/06/31 21:10","price":1804800}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398