پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1772400
بیشترین: 
1818500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1798500
زمان: 
6/31 21:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 31 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 31 شهریور 1397 , 1798500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/31 00:25","price":1772500},{"date":"1397/06/31 00:40","price":1772400},{"date":"1397/06/31 10:55","price":1786500},{"date":"1397/06/31 11:00","price":1795900},{"date":"1397/06/31 11:20","price":1811900},{"date":"1397/06/31 11:25","price":1807900},{"date":"1397/06/31 11:30","price":1801900},{"date":"1397/06/31 11:40","price":1799900},{"date":"1397/06/31 11:50","price":1797900},{"date":"1397/06/31 11:55","price":1799900},{"date":"1397/06/31 12:00","price":1801900},{"date":"1397/06/31 12:10","price":1803900},{"date":"1397/06/31 12:15","price":1805900},{"date":"1397/06/31 12:25","price":1809900},{"date":"1397/06/31 12:30","price":1793900},{"date":"1397/06/31 12:40","price":1794500},{"date":"1397/06/31 12:45","price":1796500},{"date":"1397/06/31 12:50","price":1792500},{"date":"1397/06/31 12:55","price":1794500},{"date":"1397/06/31 13:00","price":1798500},{"date":"1397/06/31 13:10","price":1800500},{"date":"1397/06/31 13:15","price":1803400},{"date":"1397/06/31 13:20","price":1798500},{"date":"1397/06/31 13:25","price":1800500},{"date":"1397/06/31 13:30","price":1801000},{"date":"1397/06/31 13:40","price":1805000},{"date":"1397/06/31 13:45","price":1804000},{"date":"1397/06/31 13:50","price":1805600},{"date":"1397/06/31 14:00","price":1805300},{"date":"1397/06/31 14:05","price":1804800},{"date":"1397/06/31 14:15","price":1807500},{"date":"1397/06/31 14:20","price":1806800},{"date":"1397/06/31 14:30","price":1806400},{"date":"1397/06/31 14:40","price":1806800},{"date":"1397/06/31 14:45","price":1804800},{"date":"1397/06/31 14:50","price":1801600},{"date":"1397/06/31 14:55","price":1802800},{"date":"1397/06/31 15:00","price":1802000},{"date":"1397/06/31 15:05","price":1801600},{"date":"1397/06/31 15:15","price":1804800},{"date":"1397/06/31 15:25","price":1804500},{"date":"1397/06/31 15:30","price":1801800},{"date":"1397/06/31 15:35","price":1803600},{"date":"1397/06/31 15:40","price":1797600},{"date":"1397/06/31 15:45","price":1799600},{"date":"1397/06/31 15:55","price":1798700},{"date":"1397/06/31 16:00","price":1799600},{"date":"1397/06/31 16:05","price":1801300},{"date":"1397/06/31 16:10","price":1803600},{"date":"1397/06/31 16:15","price":1804500},{"date":"1397/06/31 16:20","price":1807500},{"date":"1397/06/31 16:30","price":1809500},{"date":"1397/06/31 16:40","price":1813500},{"date":"1397/06/31 16:45","price":1815500},{"date":"1397/06/31 16:55","price":1811500},{"date":"1397/06/31 17:00","price":1809500},{"date":"1397/06/31 17:05","price":1812500},{"date":"1397/06/31 17:20","price":1810500},{"date":"1397/06/31 17:25","price":1814500},{"date":"1397/06/31 17:30","price":1812500},{"date":"1397/06/31 17:40","price":1808500},{"date":"1397/06/31 17:45","price":1812500},{"date":"1397/06/31 17:55","price":1808500},{"date":"1397/06/31 18:10","price":1812500},{"date":"1397/06/31 18:20","price":1811400},{"date":"1397/06/31 18:25","price":1812500},{"date":"1397/06/31 18:30","price":1810500},{"date":"1397/06/31 18:40","price":1811400},{"date":"1397/06/31 18:45","price":1810900},{"date":"1397/06/31 18:55","price":1811800},{"date":"1397/06/31 19:00","price":1815400},{"date":"1397/06/31 19:05","price":1818500},{"date":"1397/06/31 19:10","price":1811800},{"date":"1397/06/31 19:15","price":1815800},{"date":"1397/06/31 19:20","price":1818500},{"date":"1397/06/31 19:30","price":1815400},{"date":"1397/06/31 19:40","price":1814500},{"date":"1397/06/31 19:55","price":1811800},{"date":"1397/06/31 20:00","price":1810500},{"date":"1397/06/31 20:20","price":1812500},{"date":"1397/06/31 20:25","price":1808500},{"date":"1397/06/31 20:30","price":1811800},{"date":"1397/06/31 20:35","price":1810500},{"date":"1397/06/31 20:50","price":1808500},{"date":"1397/06/31 20:55","price":1806500},{"date":"1397/06/31 21:00","price":1803800},{"date":"1397/06/31 21:05","price":1802500},{"date":"1397/06/31 21:10","price":1798500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398