کمترین: 
14000
بیشترین: 
14140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14090
زمان: 
6/30 22:50
قیمت دلار هرات امروز 30 شهریور 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 30 شهریور 1397 , 14090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/30 20:30","price":14140},{"date":"1397/06/30 20:50","price":14100},{"date":"1397/06/30 21:00","price":14120},{"date":"1397/06/30 21:10","price":14100},{"date":"1397/06/30 21:50","price":14080},{"date":"1397/06/30 22:00","price":14000},{"date":"1397/06/30 22:10","price":14020},{"date":"1397/06/30 22:20","price":14040},{"date":"1397/06/30 22:30","price":14050},{"date":"1397/06/30 22:50","price":14090}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398