کمترین: 
522980
بیشترین: 
532530
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
525450
زمان: 
6/30 19:05
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 30 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 30 شهریور 1397 , 525450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/30 13:30","price":532530},{"date":"1397/06/30 13:40","price":530990},{"date":"1397/06/30 13:45","price":530370},{"date":"1397/06/30 13:50","price":528220},{"date":"1397/06/30 14:00","price":526980},{"date":"1397/06/30 14:05","price":526370},{"date":"1397/06/30 14:10","price":526680},{"date":"1397/06/30 14:15","price":528520},{"date":"1397/06/30 14:20","price":529140},{"date":"1397/06/30 14:40","price":528830},{"date":"1397/06/30 14:45","price":529140},{"date":"1397/06/30 15:00","price":529450},{"date":"1397/06/30 15:10","price":529140},{"date":"1397/06/30 15:20","price":528520},{"date":"1397/06/30 15:25","price":528830},{"date":"1397/06/30 15:40","price":528520},{"date":"1397/06/30 17:15","price":528220},{"date":"1397/06/30 17:30","price":527750},{"date":"1397/06/30 17:50","price":527450},{"date":"1397/06/30 18:00","price":526060},{"date":"1397/06/30 18:05","price":524520},{"date":"1397/06/30 18:10","price":523290},{"date":"1397/06/30 18:15","price":522980},{"date":"1397/06/30 18:40","price":524210},{"date":"1397/06/30 18:55","price":524830},{"date":"1397/06/30 19:05","price":525450}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399