پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1967500
بیشترین: 
2020500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1974100
زمان: 
6/30 21:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 30 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 30 شهریور 1397 , 1974100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/30 11:40","price":2009500},{"date":"1397/06/30 11:45","price":2020500},{"date":"1397/06/30 12:00","price":2011700},{"date":"1397/06/30 12:05","price":2005000},{"date":"1397/06/30 13:00","price":2007200},{"date":"1397/06/30 13:10","price":2013900},{"date":"1397/06/30 13:20","price":2016100},{"date":"1397/06/30 13:30","price":2013900},{"date":"1397/06/30 13:45","price":2009500},{"date":"1397/06/30 13:50","price":2011700},{"date":"1397/06/30 13:55","price":2007200},{"date":"1397/06/30 14:05","price":2000600},{"date":"1397/06/30 14:15","price":2005000},{"date":"1397/06/30 14:40","price":2002800},{"date":"1397/06/30 15:00","price":2007200},{"date":"1397/06/30 15:10","price":2005000},{"date":"1397/06/30 17:40","price":1996200},{"date":"1397/06/30 17:45","price":1991800},{"date":"1397/06/30 18:15","price":1987400},{"date":"1397/06/30 18:20","price":1983000},{"date":"1397/06/30 18:40","price":1987400},{"date":"1397/06/30 18:50","price":1991800},{"date":"1397/06/30 18:55","price":1989600},{"date":"1397/06/30 19:00","price":1980700},{"date":"1397/06/30 19:05","price":1985200},{"date":"1397/06/30 19:10","price":1987400},{"date":"1397/06/30 19:25","price":1985200},{"date":"1397/06/30 19:30","price":1980700},{"date":"1397/06/30 19:50","price":1977700},{"date":"1397/06/30 19:55","price":1974100},{"date":"1397/06/30 20:00","price":1969700},{"date":"1397/06/30 20:05","price":1976300},{"date":"1397/06/30 20:15","price":1974100},{"date":"1397/06/30 20:25","price":1973200},{"date":"1397/06/30 20:30","price":1974100},{"date":"1397/06/30 20:40","price":1969700},{"date":"1397/06/30 20:50","price":1967500},{"date":"1397/06/30 20:55","price":1971900},{"date":"1397/06/30 21:00","price":1976300},{"date":"1397/06/30 21:05","price":1975900},{"date":"1397/06/30 21:10","price":1978500},{"date":"1397/06/30 21:15","price":1974100}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398