پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14249
بیشترین: 
14454
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14447
زمان: 
6/30 13:50
قیمت دلار ترکیه امروز 30 شهریور 1397
قیمت دلار ترکیهدر تاریخ 30 شهریور 1397 , 14447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/30 00:10","price":14256},{"date":"1397/06/30 00:20","price":14271},{"date":"1397/06/30 00:30","price":14273},{"date":"1397/06/30 00:50","price":14249},{"date":"1397/06/30 01:20","price":14273},{"date":"1397/06/30 01:30","price":14262},{"date":"1397/06/30 01:40","price":14285},{"date":"1397/06/30 01:50","price":14272},{"date":"1397/06/30 02:00","price":14249},{"date":"1397/06/30 02:10","price":14272},{"date":"1397/06/30 02:30","price":14288},{"date":"1397/06/30 02:40","price":14290},{"date":"1397/06/30 02:50","price":14282},{"date":"1397/06/30 03:00","price":14273},{"date":"1397/06/30 03:10","price":14275},{"date":"1397/06/30 03:20","price":14277},{"date":"1397/06/30 03:30","price":14281},{"date":"1397/06/30 03:50","price":14295},{"date":"1397/06/30 04:00","price":14315},{"date":"1397/06/30 04:10","price":14322},{"date":"1397/06/30 04:20","price":14318},{"date":"1397/06/30 04:30","price":14319},{"date":"1397/06/30 04:40","price":14331},{"date":"1397/06/30 04:50","price":14330},{"date":"1397/06/30 05:10","price":14333},{"date":"1397/06/30 05:20","price":14365},{"date":"1397/06/30 05:30","price":14366},{"date":"1397/06/30 05:40","price":14365},{"date":"1397/06/30 05:50","price":14367},{"date":"1397/06/30 06:00","price":14365},{"date":"1397/06/30 06:10","price":14373},{"date":"1397/06/30 06:20","price":14355},{"date":"1397/06/30 06:30","price":14354},{"date":"1397/06/30 06:50","price":14351},{"date":"1397/06/30 07:00","price":14350},{"date":"1397/06/30 07:10","price":14346},{"date":"1397/06/30 07:20","price":14344},{"date":"1397/06/30 07:50","price":14343},{"date":"1397/06/30 08:00","price":14348},{"date":"1397/06/30 08:10","price":14359},{"date":"1397/06/30 08:20","price":14361},{"date":"1397/06/30 08:30","price":14359},{"date":"1397/06/30 09:50","price":14340},{"date":"1397/06/30 10:00","price":14359},{"date":"1397/06/30 10:10","price":14301},{"date":"1397/06/30 10:20","price":14319},{"date":"1397/06/30 10:30","price":14322},{"date":"1397/06/30 10:50","price":14363},{"date":"1397/06/30 11:00","price":14347},{"date":"1397/06/30 11:10","price":14404},{"date":"1397/06/30 11:20","price":14424},{"date":"1397/06/30 11:30","price":14439},{"date":"1397/06/30 11:50","price":14454},{"date":"1397/06/30 12:00","price":14416},{"date":"1397/06/30 12:10","price":14443},{"date":"1397/06/30 12:20","price":14429},{"date":"1397/06/30 12:30","price":14441},{"date":"1397/06/30 12:50","price":14447},{"date":"1397/06/30 13:00","price":14454},{"date":"1397/06/30 13:20","price":14442},{"date":"1397/06/30 13:30","price":14450},{"date":"1397/06/30 13:50","price":14447}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398